Wat gebeurd hier allemaal? Waarop lopen we eigenlijk? In deze dijk komen samen de 13e eeuwse Diemerzeedijk, de 19e eeuwse Oranjesluis-werken, het 20e eeuwse Amsterdam-Rijnkanaal en het Zeeburgereiland. Op deze plek lag eeuwenlang de toegang naar zee. Nog steeds ligt hier de waterverbinding met het achterland.
Water, bedreigend en noodzakelijk voor transport en economie, is naar de hand gezet. Naar de mogelijkheden en behoeften van het moment. Links aan de overkant voormalige havenbekkens en kades. Door de uitgereikte verrekijker ziet u hoe hier nu gewoond en gerecreëerd wordt. U hoort over de verschillende architectuur en bebouwingsstructuren. Rechts het Zeeburgereiland met een opening van de Piet Heintunnel en wegen naar Amsterdam Noord, de Ring A10 en de IJburg-eilanden. Op de grote, witte zandlakte de voorbereidingen voor de bouw van de Sluisbuurt: een buurt voor 5500 mensen met deels 135 meter hoge gebouwen.
Achter de zandvlakte het silhouet van de kersverse Zeeheldenbuurt. Een dubbele ring woningen ligt om een golvend betonlandschap: een skatebaan van unieke omvang. Wat een vondst en wat een durf! Enkele gebouwen van de voormalige waterzuivering zijn bewaard en herbestemd.
In het noorden voorbij de Oranjesluizen zien we delen van oude dorpsgezichten op de Noorder IJdijk. Op de aanplempingen daarvoor verscheen (scheepsbouw)industrie. Nu breidt Amsterdam hier zijn woningcapaciteit uit. In de lange versie van de wandeling maken ook wij de Sprong over het IJ.