Wat gebeurd hier allemaal? Waarop lopen we eigenlijk? De 13e eeuwse Diemerzeedijk, de 19e eeuwse Oranjesluis-werken en het 20e eeuwse Amsterdam-Rijnkanaal en Zeeburgereiland komen hier bij elkaar. Op deze plek aan de oostzijde van de deltastad Amsterdam lag eeuwenlang de toegang naar zee. Nog steeds is het de waterverbinding met het achterland.
Water, bedreigend en noodzakelijk voor transport en economie, is naar de hand gezet naar de mogelijkheden en behoeften. Links aan de overkant voormalige havenbekkens en kades. Door de verrekijker die u krijgt uitgereikt, ziet u hoe hier nu gewoond en gerecreëerd wordt. U hoort over de architectuur en de gekozen, verschillende bebouwingsstructuren. Rechts het Zeeburgereiland: een ingang van de Piet Heintunnel, autowegen naar Amsterdam Noord, de Ring en de IJburg-eilanden. Verder een grote, met wit zand opgehoogde vlakte. In de toekomstige Sluisbuurt wonen 5500 mensen in deels 135 meter hoge gebouwen. De torens breken het Amsterdamse hoogterecord. Ze zullen in een grote omtrek het landschap domineren.
Achter de zandvlakte het silhouet van de kersverse Zeeheldenbuurt. Een dubbele ring woningen ligt om een golvend betonlandschap: een skatebaan van unieke omvang. Wat een vondst! Enkele gebouwen van de voormalige waterzuivering zijn bewaard en herbestemd.
In het noorden voorbij de Oranjesluizen zien we delen van oude dorpsgezichten op de Noorder IJdijk. Op de buitendijks aanplempingen van bagger bij het graven van het Noordzeekanaal verscheen (scheepsbouw)industrie. Nu breidt Amsterdam hier zijn woningcapaciteit uit. In de lange versie van de wandeling maken ook wij de Sprong over het IJ.